Lajme

Dardani, një bir i Jupiterit, u vendos në Dardania shumë kohë para se Iliumi të ndërtohej në fushë !

Shkruan: Shqipe HOXHA

Dardani, një bir i Jupiterit, u vendos në Dardania shumë kohë para se Iliumi të ndërtohej në fushë. Ai ishte paraardhësi i Priamit; dhe kishte pesë breza nga Dardani në Priam. ( Il. 20.215 , etj.)
Dardani ishte një endacak në Azi; dhe legjenda duket se përfaqëson një traditë të ardhjes së Dardanit. nga Evropa dhe pushtimi i një pjese të Mysisë. Dardani gjeti vendin e pushtuar nga Teucri, i cili kishte një mbret Teucer. Sipas autoritetit të Cephalon ( Steph. B. sub voce s.vv. Ἀρίσβη dhe Δάρδανος ), Dardani erdhi nga Samothrace dhe u martua me një vajzë të Teucer. Cephalon dhe Hellanicus nuk mund të binin dakord për emrin e gruas.
Dardanus, a son of Jupiter, settled in Dardania long before Ilium was built in the plain. He was the ancestor of Priamus; and there were five generations from Dardanus to Priamus. (Il. 20.215, &c.) Dardanus was a wanderer into Asia; and the legend seems to represent a tradition of the Dardani coming. from Europe and seizing a part of Mysia. Dardanus found the country occupied by Teucri, who had a king Teucer. According to the authority of Cephalon (Steph. B. sub voce s.vv. Ἀρίσβη and Δάρδανος), Dardanus came from Samothrace and married a daughter of Teucer. Cephalon and Hellanicus could, not agree about the woman’s name.
Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood. William Smith, LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854.
Tiberius, AE19 of Dardanus, Troas. AD 14-49.
SEBAS KAISAR, laureate head right.
DARDANEWN, cult image of Athena of Ilium facing
on a base, holding shield. Often referred to as
the Palladium.
Dardanos, Troas; ca 350 BC; AE 10mm, 1,53gr. Man on horseback galloping right / ΔAΡ, rooster walking left. BMC 13-14.
Augustus, AE17 of Dardanus, Troas. 27 BC-14 AD. 3.15 g. Bare head right. / ΔAΡ-Δ, Athena Ilias striding right, holding distaff over shoulder. RPC I 2297 (with ΔAΡΔANE).

Gjithashtu mund te shikoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gjithashtu mund te shikoni
Close
Back to top button