Lajme

Gjermani: Hapen klasa speciale për mësimin e gjuhës shqipe

Mbyllja e shkollave në Shqipëri, për shkak të emigracionit, duket se po kompensohet sadopak me hapjen e shkollave shqipe në vendet e BE-së. Një prej tyre është në Gjermaninë veriore, ku komuniteti shqiptar dhe autoritetet gjermane kanë mundësuar hapjen e klasave speciale për mësimin e gjuhës shqipe.

Vetë nxënësit tregojnë se vijnë me dëshirë për të mësuar gjuhën shqipe edhe pse kanë lindur në Gjermani.

“Jam nga Durrësi” thotë një djalë, “jam nga Lipjani i Kosovës, po e mësoj shqipen se është gjuha e nënës sime”, thotë Kaltrina e vogël.

Ndërkohë mësuesja e gjuhës shqipe, Teuta Dervishi, shprehet se interesimin më të lartë dhe natyrisht numrin më të lartë të nxënësve që mësojnë shqip, vijnë nga familjet e vëllezërve tanë nga Kosova.

“Qëllimi kryesor është që fëmijët të flasin gjuhën me prindërit, ndërkohë që në shkollë të mësohet shkrimi dhe leximi. Pjesëmarrja e fëmijëve në klasë është me 97% nga Kosova, ndërkohë që nga Shqipëria pjesëmarrja është e ulët”, thotë mësuesja.

Pavarësisht dëshirës së familjeve shqiptare, një ndihmëse mjaft të madhe për hapjen e klasave të gjuhës shqipe ka dhënë edhe Ministria e Arsimit gjermane, e cila në fund të studimeve e njeh gjuhën shqipe dhe ia u konsideron nxënësve si gjuhë shtesë të huaj.

Në prag të festave të nëntorit, edhe këta nxënës po përgatiten për të festuar me këngë dhe vjersha patriotike shqiptare, ku nuk mungon himni.

Gjithashtu mund te shikoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button