Lajme

Maluntum/Molunat/Mali vendbanim i lasht ILIR që lidhet me malet

Shkruan: Shqipe HOXHA

Molunat është një vend i populluar brenda komunës së Konavle , Qarku Dubrovnik-Neretva , Republika e Kroacisë .
Emri: * Maluntum (nxirret nga mbijetesa e emrit)
Etimologjia: Përmendur nga Krahe dhe Pokorny si një emër vendi që lidhet me malin ‘ mal ‘ të shqipes dhe kështu me rrënjën IE * mel
Etymology: Mentioned by Krahe and Pokorny as a place name related to Albanian mal ‘hill’ and thus to the IE root *mel- ‘to appear, come up’
Sipas dëshmive të varreve të tumave në periferi të vendbanimit, zona e saj ka qenë e banuar që nga kohërat antike. Banorët e parë të njohur të saj ishin ilirët , të cilët jetonin në vendbanime të fortifikuara të ndërtuara në lartësi dhe ishin varrosur në varre të grumbulluara me gurë.Romakët mundën Ilirët në shekullin II para Krishtit dhe e aneksuan këtë zonë në perandori me qendrën e Epidaurumit
According to the evidence of mound graves on the outskirts of the settlement, its area has been inhabited since ancient times. Its first known inhabitants were the Illyrians , who lived in fortified settlements built on heights and were buried in stone-laid mound graves. The Romans defeated the Illyrians in the 2nd century BC and annexed this area to the empire with the center of Epidaurum.

Gjithashtu mund te shikoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button