Lajme

Monedha të shkruara në Shqip

Shkruan: Aleksander HASANAS

Në gjuhën shqipe pikërisht ‘Toka’ quhet ‘Dhe’ {në shumës Dhera} – nga ku duket qartë se kemi prej aty emërtimin ‘Dherrone’ – perëndi termike tokësore ~ Dherat e lëvruara, e liruara, të lëruara: ‘Dherrone > Lerone’ – tokat termike të ngrohta që përgatiste ky fis për çdo vit, më anën e qeve (demave) si në monedhat e tyre – tipike, për ti mbjellë ato me produkte, drithra të ndryshme bazë ushqimore per 12 muajtë në vazhdim, pra shkurt kemi të bëjmë me një fis të lashtë bujqësh nga ku morën edhe emrin e tyre si fis por edhe qyteti i tyre i njohur: ‘Dherone/Terone’ buron prej aty.

Monedha të mahnitshme (Dodekadracme – 480-465 B.C.) të fisit ‘Thrako-Iliro-Maqedonase’ ose ‘Pellazgo – Derrones’, të cilat në anën e kundërt bartin ‘tetrascelion; swastika’ simbol indo-evropian, që përfaqeson, Diellin dhe perpendikularin e tij: Lëvizje infinite.

Derronët ishin një nga shumë fiset ‘Thrako – Iliro – Maqedonase’ ose Pellazgjike që prodhonin monedha gjatë periudhës arkaike.
Shumica e këtyre fiseve kishin emra jashtëzakonisht të mëdhenj dhe ata të ‘Derrones’ ishin nga të njohurit nga të gjithë.

Këto monedha ishin shumë më të mëdha dhe më të njohura se dhe vet emërimet e tjera “greke dhe persiane”, duke treguar depozitat e pasura të argjendta në rajon; në fakt këto monedha Arkaike mund të shiheshin gjithashtu si ingotë argjendi të stampuara.
Provenanca: Gorny & Mosch Giessen Coin Store, Ankandi 219 nga 10.03.2014, 105.

Gjithashtu mund te shikoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gjithashtu mund te shikoni
Close
Back to top button