Lajme

Shërbim i ri online/ Përditësimi i adresës së vendbanimit në Shqipëri

Shërbimi më i ri në platformën e-albania i mundëson të gjithë shqiptarëve që banojnë jashtë vendit të përditësojnë adresën e tyre në vendlindje. Titullohet adresa ime dhe gjendet lehtësisht në platformë. Nëpërmjet këtii shërbimi çdo shqiptar që ka një adresë banimi në Shqipëri dhe dëshiron të marrë shërbimet e ofruara nga shteti shqiptar mund të aplikojë dhe të përditësojë të dhënat.

Për të realizauar këtë nevojitet nga aplikant vetëm dokumenti që vërteton pronësinë/përdorimin e banesës.

Hapat e procedurës
– Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania;

– Zgjidhni shërbimin “Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi”;

– Klikoni butonin “Përdor”;

– Plotësoni të dhënat e kërkuara në formular lidhur me adresën e re të vendbanimit. Plotësimi i elementëve të adresës duhet të bëhet sipas formatit të adresës të cilën e gjeni tek Regjistri Kombëtar i Adresave http://adresari.mb.gov.al/map/;

– Ngarkoni dokumentacionin e shoqërues të nevojshëm dhe klikoni butonin “Dërgo”;

– Në rast se dëshironi të përdorni një email tjetër, ju duhet ta ndryshoni në rubrikën “Hapësira Ime” duke klikuar: Ndrysho të dhënat e llogarisë.

* Kujdes! Aplikimi refuzohet në rast se përditesimi i adresës nuk përkon me dokumentin që vërteton pronësinë/përdorimin e banesës, të ngarkuar nga aplikanti.

Gjithashtu mund te shikoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button