Lajme

Zëvendësministri i Drejtëisië tregon se kujt do t’i konfiskohet pasuria me ligjin e ri

Ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme është duke u diskutuar dhe shumë shpejtë mund ta kemi në Kuvend për tu votuar.

Zv. Ministri i Drejtësisë, Blerim Sallahu ka thënë se pasuria do tu hetohet të gjithë zyrtarëve publik dhe atyre që kanë lidhje me ta.

“Kemi hartuar projektligjin dhe nuk e kemi ndërmend të ndalemi derisa çdo nen i këtij ligji është në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe me Kushtetutën e Kosovës”, ka thënë Sallahu.

“Duhet të hetohet pasuria e personave zyrtar, familjarëve të tyre të ngushtë, personave të ekspozuar politikisht dhe nëse ajo pasuri e personave zyrtarë ka kaluar te personat e tretë”, tha zv.ministri.

Qeveria gjithashtu ka paralajmëruar krijimin e një Byroje që po formohet pikërisht për çështjen e hetimit të pasurisë.

“Byroja e ka të drejtën të mbledh informacione dhe të dërgoj në gjykatë për konfiskim. Mbi bazën e kësaj gjykata vendos për konfiskim ose moskonfiskimin e kësaj pasurie. Propozimi bëhet kur agjencia konstaton se disproporcioni.

Gjithashtu mund te shikoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button